Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! PLIKI COOKIES

Strona główna

Działalność spółdzielczości datuje się w Środzie już od roku 1930. 21 kwietnia 1945 roku, 16 osób zwołało zebranie konstytucyjne, celem  utworzenia Spółdzielni, proponując przyjęcie nazwy Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Robotnik" w Środzie Wlkp. z rozszerzeniem jej działalności na teren całego powiatu. W dniu 13 maja 1945 odbyło się Walne Zebranie członków (56 osób). Uchwalono Statut Spółdzielni oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu pod nr RS-597 Spółdzielnia została zarejestrowana 7 czerwca 1946 roku uzyskując osobowość prawną. W następnych latach  Spółdzielnia systematycznie zwiększała sieć placówek handlowych i pozyskiwała nowych członków. W 1949 r. nastąpiło połączenie ze Spółdzielnią Spożywców Pracowników Komunikacji i Spółdzielnia przyjęła wtedy nazwę: Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Środzie Wlkp. Na koniec 1950 roku Spółdzielnia posiadała 23 sklepy, 3 piekarnie, 1 ciastkarnia, 3 zakłady masarskie i 3 gastronomiczne. 

Otwarcie sklepu "Delikatesy" - rok 1955.

Sklep1 170Pierwszy sklep samoobsługowy w Środzie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego - 1958r. (drugi tego typu sklep w Wielkopolsce).
1 kwietnia 1966r. na skutek decyzji XXXVII Zjazdu delegatów "Społem" w Warszawie przekształcono PSS w WSS Oddział w Środzie Wlkp. Na początku lat siedemdziesiątych powstawały nowe pawilony handlowe, dalsze sklepy samoobsługowe i specjalistyczne. 
Druga połowa lat 70. to narastająca rok po roku nierównowaga ekonomiczna i pogarszająca się sytuacja zaopatrzeniowa. W 1977 roku zbudowano największy w mieście pawilon handlowy typu S-400, przy ul. Wałowej 2 w Środzie Wlkp. 1.07.1983r. oddziały WSS przekształciły się w Powszechne Spółdzielnie Spożywców. W tym okresie Spółdzielnia  posiadała: 48 punktów sprzedaży, 7 zakładów gastronomicznych, 5 zakładów produkcyjnych, 1 ośrodek "Praktyczna Pani". Od 1989r. tj. od czasu przemian ustrojowych, stan ilościowy sklepów i zakładów zmniejszył się na skutek konieczności oddawania placówek w dzierżawionych lokalach ich właścicielom. W 1996 roku została oddana do użytku własna piekarnia przy ul. Sienkiewicza 3 oraz zakupiony został budynek- obecnie biurowiec Spółdzielni, ul. Daszyńskiego 14. W następnych latach modernizowano i unowocześniano placówki poprzez zakup urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wprowadzanie komputeryzacji w celu poprawy warunków pracy, prawidłowej prezentacji towaru i zadowolenia klientów. W 2015 roku Spółdzielnia obchodziła 70-lecie istnienia.
Historia

 

{simplepopup}{/simplepopup}